Back to top

Vanliga frågor bredband

Om man letar efter bredband stöter man oundvikligen på ett stort antal tekniska termer. Här följer en lista med vanliga frågor och förklaringar till några av de vanligaste begreppen.

 • Vad är ADSL?

  Asymmetric digital subscriber line. ADSL är en bredbandsteknik som låter dig surfa på telenätet. Överföringskapacitet när man hämtar information är mycket större än när man skickar information. Här hittar du billigt bredband via telejacket.

 • Vad är en anslutningspunkt / Access point?

  En plats där man kan ansluta datorn till internet eller något annat nätverk. I ett trådlöst nät används begreppet anslutningspunkt om basstationen.

 • Vad betyder Bandbredd / Bandwidth?

  Bredbandets överföringskapacitet, d.v.s. det frekvensområde som används vid överföring av information. Anges vanligtvis som kbit/s eller Mbit/s, d.v.s antal överförda bit per sekund. Observera att det inte är samma sak som hastigheten, utan den maximala hastighet som bredbandet har kapacitet att komma upp i.

 • Vad är Bredband / Broadband?

  Bredband definieras som ett nät med överföringskapacitet. Vad som definieras som ”hög” finns det dock olika uppfattningar om. Statliga IT-kommisionen anger en bandbredd på minst 5Mbit/s för överföringar till och från användaren. Konsumentverket och Telia sätter gränsen vid 0,5 Mbit/s.

 • Vad är ett Ethernet?

  Ethernet är standardiserade tekniker/metoder för att hantera datorkommunikation via kabel mellan datorer i ett lokalt nätverk, LAN.

 • Vad är fiber? (Optisk fiber)

  Teknik som tillåter överföring av information med ljus istället för via elektriska signaler. Överföringen sker genom tunna glasledningar av kiseldioxid. Fördelen att det tillåter mycket högre hastigheter.

 • Vad är FTP?

  FTP står för File Transfer Protocol. Protokoll för överföring av datafiler. Bygger på TCP/IP-protokollet.

 • Vad är en Gateway?

  Enheter som sköter omvandlingen mellan olika protokoll, t.ex en nätverksnod som kopplar samman olika nätverk. Kan vara t.ex en dator eller en router.

 • Vad är en Hubb?

  De centrala naven i ett nätverk som datorer, skrivare och annan utrustning är kopplade till.

 • Vad är en IP-adress?

  Internets motsvarighet till telefonnummer, en unik adress som tilldelas alla datorer på nätet. Består av trettiotvå bitar (4×8) eller fyra bytes, uppdelade i fyra grupper, åtskilda av punkter, ex. xxx.xxx.xxx.xxx.

 • Vad är IP-telefoni?

  IP-telefoni innebär att samtalen sker via internet i stället för det vanliga telefonnätet. Använder du en gateway eller ett modem anpassat för IP-telefoni så går det att använda din vanliga telefon. I andra fall krävs det ibland extrautrustning som en adapter eller en speciell telefon för att kunna använda IP-telefoni.

 • Vad betyder Kilobit per sekund?

  Överföring av 1024 bit per sekund, avrundat till 1000 bit per sekund. Förkortas kbps eller kbit/s.

 • Vad är Kryptering?

  Kodning av text med med kryptosystem och kryptonyckel för att förhindra att obehöriga kommer åt informationen.

 • Vad är ett LAN?

  Local area network, lokalt nät som förbinder ett antal datorer, t.ex på ett våningsplan, en fastighet eller en ort. Har hög överföringskapacitet.

 • Vad är Mobilt bredband?

  Trådlöst bredband där information skickas i luften med hjälp av radiovågor eller infrarött ljus. Se även WLAN.

 • Vad är ett Nätverkskort?

  Kort som behövs för att ansluta en nätverkskabel, och därmed koppla datorn till Internet eller ett lokalt nätverk.

 • Vad betyder POP?

  POP står för Post Office Protocol, vilket är det vanligaste protokollet för hämtning av e-post. Idag håller det dock på att konkurreras ut av IMAP som är ett mer komplett protokoll.

 • Vad är en Router?

  Enhet i ett datornätverk som motsvarar växeln i telefonnätet. Kopplar ihop olika nätverk, tolkar adresser i inkommande datapaket och väljer den bästa vägen för datapaketen i nätverket.

 • Vad betyder SMTP?

  SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol, ett protokoll för leverans av e-post. SMTP samarbetar med POP- eller IMAP-protokollen för att hantera leveransen av mail.

 • Vad är ett Stadsnät?

  Stadsnät är geografiskt begränsade bredbandsnät med hög bandbredd som omfattar t.ex stad, tätort eller kommun.

 • Vad är TCP/IP?

  Transmission control protool/Internet protocol. Protokoll som internet bygger på, och som behövs för att använda internets tjänster fullt ut. TCP delar upp informationen i lagom stora bitar, paket, som sedan skickas över internet. IP ser till att informationen hamnar på rätt plats med hjälp av s.k. IP-adresser.

 • Vad betyder URL?

  Uniform resource locator. Standardiserat sätt att ange platsen för ett dokument eller en tjänst på internet, t.ex en http-adress eller ftp-adress.

 • Vad betyder VDSL?

  Very high data rate subscriber line. Liksom ADSL en teknik för bredband på befintligt telenät. Avståndet till telestationen kan dock vara maximalt 1,5 km. På 300 m är banbredden 50 Mbit/s.

 • Vad är VOIP?

  Voice over Internet protocol. Protokoll för överföring av tal via internetprotokollet IP. Se IP-telefoni.

 • Vad är Wi-Fi?

  Märkning för trådlöst lokalt nät (WLAN) som är godkända av branschorganisationen Wi-Fi Alliance och garanterar att produkterna är kompatibla med varandra.

 • Vad betyder WLAN?

  Wireless local area network, trådlöst lokalt nät som förbinder ett antal datorer, mobiler etc. Använder radioteknik som har hög överföringskapacitet men låg räckvidd, ofta begränsat till ett mindre område. Kallas även radio-Lan eller LAWN (Local area wireless network).

 • Vad är xDSL?

  xdigital subscriber line. Olika tekniker, t.ex ADSL eller VDSL, för överföring av digital information via telefonledningar av koppar med hjälp av modem.

 • Vad betyder Överföringskapacitet?

  Nätes förmåga till dataöverföring, mätt i bit per sund. Ibland slarvigt kallat överföringshastighet. Se bandbredd.