Back to top

Bredbandstermer

Bredbandstermer

Om man letar efter bredband stöter man oundvikligen på ett stort antal tekniska termer. Här följer en lista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen.

ADSL
Assymetric digital subscriber line. ADSL är en bredbandsteknik som later dig surfa på telenätet. Överföringskapacitet när man hämtar information är mycket större än när man skickar information. Här hittar du billigt bredband via telejacket.

Anslutningspunkt / Access point
Plats där man kan ansluta datorn till internet eller något annat nätverk. I ett trådlöst nät används begreppet anslutningspunkt om basstationen.

Bandbredd / Bandwidth
Bredbandets överföringskapacitet, d.v.s. det frekvensområde som används vid överföring av information. Anges vanligtvis som kbit/s eller Mbit/s, d.v.s antal överförda bit per sekund. Observera att det inte är samma sak som hastigheten, utan den maximala hastighet som bredbandet har kapacitet att komma upp i.

Bredband / Broadband
Bredband definieras som ett nät med överföringskapacitet. Vad som definieras som ”hög” finns det dock olika uppfattningar om. Statliga IT-kommisionen anger en bandbredd på minst 5Mbit/s för överföringar till och från användaren. Konsumentverket och Telia sätter gränsen vid 0,5 Mbit/s.

Ethernet
Tekniker för datorkommunikation i ett lokalt nätverk, LAN.

Fiber (Optisk fiber)
Teknik som tillåter överföring av information med ljus istället för via elektriska signaler. Överföringen sker genom tunna glasledningar av kiseldioxid. Fördelen att det tillåter mycket högre hastigheter.

FTP
File transfer protocol. Protokoll för överföring av datafiler. Bygger på TCP/IP-protokollet.

Gateway
Enheter som sköter omvandlingen mellan olika protokoll, t.ex en nätverksnod som kopplar samman olika nätverk. Kan vara t.ex en dator eller en router.

Hubb
Den centrala naven i ett nätverk som datorer, skrivare och annan utrustning är kopplad till.

IP-adress
Internets motsvarighet till telefonnummer, en unik adress som tilldelas alla dator på nätet. Består av trettiotvå siffror i fyra gruppar, åtskilda av punkter.

IP-telefoni
Telefoni över internet i stället för det vanliga telefonnätet.

Kilobit per sekund
Överföring av 1024 bit per sekund, avrundat till 1000 bit per sekund. Förkortas kbps eller kbit/s.

Kryptering
Kodning av text med med kryptosystem och kryptonyckel för att förhindra att obehöriga kommer åt informationen.

LAN
Local area network, lokalt nät som förbinder ett antal datorer, t.ex på ett våningsplan, en fastighet eller en ort. Har hög överföringskapacitet.

Mobilt bredband
Trådlöst bredband där information skickas i luften med hjälp av radiovågor eller infrarött ljus. Se även WLAN.

Nätverkskort
Kort som behövs för att ansluta en nätverkskabel, och därmed koppla datorn till Internet eller ett lokalt nätverk.

POP
Post office protocol, protokoll för hämtning av e-post.

Router
Enhet i ett datornätverk som motsvarar växeln i telefonnätet. Kopplar ihop olika nätverk, tolkar adresser i inkommande datapaket och väljer den bästa vägen för datapaketen i nätverket.

SMTP
Simple mail transfer protocol, protokoll för leverans av e-post.

Stadsnät
Nät med hög bandbredd som omfattar t.ex stad, tätort eller kommun.

TCP/IP
Transmission control protool/Internet protocol. Protokoll som internet bygger på, och som behövs för att använda internets tjänster fullt ut. TCP delar upp informationen i lagom stora bitar, paket, som sedan skickas över internet. IP ser till att informationen hamnar på rätt plats med hjälp av s.k. IP-adresser.

URL
Uniform resource locator. Standardiserat sätt att ange platsen för ett dokument eller en tjänst på internet, t.ex en http-adress eller ftp-adress.

VDSL
Very high data rate subscriber line. Liksom ADSL en teknik för bredband på befintligt telenät. Avståndet till telestationen kan dock vara maximalt 1,5 km. På 300 m är banbredden 50 Mbit/s.

VOIP
Voice over Internet protocol. Protokoll för överföring av tal via internetprotokollet IP. Se IP-telefoni.

Wi-Fi
Märkning för trådlöst lokalt nät (WLAN) som är godkända av branschorganisationen Wi-Fi Alliance och garanterar att produkterna är kompatibla med varandra.

WLAN
Wireless local area network, trådlöst lokalt nät som förbinder ett antal datorer, mobiler etc. Använder radioteknik som har hög överföringskapacitet men låg räckvidd, ofta begränsat till ett mindre område. Kallas även radio-Lan eller LAWN (Local area wireless network).

xDSL
xdigital subscriber line. Olika tekniker, t.ex ADSL eller VDSL, för överföring av digital information via telefonledningar av koppar med hjälp av modem.

Överföringskapacitet
Nätes förmåga till dataöverföring, mätt i bit per sund. Ibland slarvigt kallat överföringshastighet. Se bandbredd.