Back to top

Bredband via fiber – Villafiber

Idag har ADSL varit den vanligaste typen av bredband. Det beror på att det använder sig av det redan befintliga telefonnätet. Samtidigt sker en utbyggnad av fibernätet. Fiber är betydligt snabbare och stabilare än ADSL, och vissa menar att det kommer att dominera bredbands-marknaden inom fem år. Idag är villafiber en populär tjänst som säljs av många internetleverantörer.

Jämför Fiber & VillafiberJämför installation Fiber

Jämför bredband via fiber – villafiber

LeverantörHastighetAvg/månMer info
1Bredband från Ownit
Rating 9/10
Hastighet:Ner: 100-1000 Mbit/s
Upp: 100-1000 Mbit/s
Avg/mån:från 489 kr/mån
från 99 kr/mån
Mer info
2Bredband från Hallon
Rating 9/10
Hastighet:Ner: 64 Mbit/s
Upp: 10 Mbit/s
Avg/mån:från 89 kr/mån
från 44 kr/mån
Mer info
3Bredband från Allente
Rating 9/10
Hastighet:Ner: 100-1000 Mbit/s
Upp: 100-1000 Mbit/s
Avg/mån:från 479 kr/månMer info
4Bredband från Telenor
Rating 9/10
Hastighet:Ner: 100-1000 Mbit/s
Upp: 100-1000 Mbit/s
Avg/mån:från 599 kr/mån
från 299 kr/mån
Mer info
5Bredband från Tre
Rating 9/10
Hastighet:Ner: 64 Mbit/s
Upp: 10 Mbit/s
Avg/mån:från 399 kr/månMer info
6Bredband från Tele2
Rating 8/10
Hastighet:Ner: 100-1200 Mbit/s
Upp: 100-1200 Mbit/s
Avg/mån:från 229 kr/månMer info
7Bredband från Comviq
Rating 8/10
Hastighet:Ner: 100-500 Mbit/s
Upp: 100-500 Mbit/s
Avg/mån:315 kr/månMer info
8Bredband från Boxer
Rating 8/10
Hastighet:Ner: 100-250 Mbit/s
Upp: 100-250 Mbit/s
Avg/mån:379 kr/månMer info
9Bredband från Bredband2
Rating 7/10
Hastighet:Ner: 100-1000 Mbit/s
Upp: 100-1000 Mbit/s
Avg/mån:från 395 kr/månMer info
10Bredband från Bahnhof
Rating 7/10
Hastighet:Ner: 1000-10000 Mbit/s
Upp: 1000-10000 Mbit/s
Avg/mån:från 429 kr/månMer info

Kostnad/pris bredband via fiber

Bredband via fiber kan idag bli dyrt, eftersom nya ledningar ofta behövs dras. Det kan också ta tid. Till stor del beror det på var man bor, lättast är det i Stockholm, där man dragit fiber till många lägenheter de senaste åren. Utbyggnaden sker till stor del inom de s.k. stadsnäten. Om du själv är intresserad av att skaffa fiber kontaktar du bolaget som dragit nätet i ditt område. Om priset för en installation av fiber skulle innebära ett hinder så finns det idag andra billigare alternativ att tillgå då utbyggnaden av 4G-nätet gjort det möjligt att få tillgång till ett snabbt billigt bredband utan höga installationskostnader.

Fiber

Villafiber

När du upphandlar fiber till din villa, så kallad villafiber, är det viktigt att du tar reda på exakt hur fibern kommer dras in till ditt hus. Att gå igenom dragningen med entreprenören innan du förbinder dig till något avtal är att rekommendera. Tänk även på att kolla av med entreprenören hur mycket de står för när det gäller återställandet av eventuell uppgrävd mark. Detta är extra viktigt om kabeln måste grävas ner där det exempelvis finns en uppfart med stenplattor eller andra stensatta partier.

Jämför installationspriser fiber – villafiber

LeverantörInformationAvg/månMer info
1
Rating 9/10
Info:Anslutning: fr. 11000 kr
Bindningstid: Ingen
Router: 0 kr
MB/s: 10-1000
Möte innan avtal: Nej
Avg/mån:från 329 kr/månMer info
1
Rating 7/10
Info:Anslutning: 17400 kr
Bindningstid: 24 mån
Router: 0 kr
MB/s: 100-1200
Möte innan avtal: Nej
Avg/mån:från 349 kr/månMer info
2
Rating 7/10
Info:Anslutning: 19900 kr
Bindningstid: Ingen
Router: 0 kr
MB/s: 100-1000
Möte innan avtal: Nej
Avg/mån:från 379 kr/månMer info
3
Rating 7/10
Info:Anslutning: 22500 kr
Bindningstid: 12 mån
Router: 800 kr
MB/s: 250-10000
Möte innan avtal: Nej
Avg/mån:från 349 kr/månMer info

Fördelar bredband via fiber gentemot ADSL

MbpsDen främsta fördelen med bredband via fiber är hastigheten. Med fiber är det möjligt att ladda ner 40 Gb på en sekund, vilket är tusen gånger snabba än ADSL. Det beror på att tekniken använder s.k. optiska fibrer, där dataöverföringen sker med ljus. Fibrerna har en kärna av rent glas eller plast, genom vilket ljuset färdas genom reflektion mot det yttre mantelhöljet. Fibrerna är dessutom mycket tunnare än telefonnätets koppartråd, vilket gör det möjligt att bunta ihop fler fibrer. De drar mindre energi, eftersom ljussignaler inte dämpas eller förvrängs på samma sätt som elektriska signaler. Dessutom behövs bara en förstärkare på varje 100 km, jämfört med 1,5 km för telefonkablar. Slutligen är de optiska fibrerna billigare att tillverka än koppartråd. Telenor erbjuder fiber på 1 Gbit/s, läs mer här!

Hur drar man in bredband via fiber till fastigheten?

Det finns ett antal olika sätt att dra in fiber på till din fastighet. Här listar vi de vanligaste alternativen i den följd som är att rekommendera. Ofta går det att anlägga bredband via fiber utan att göra någon åverkan på gator eller annan planlagd bebyggelse.

– Entreprenören försöker i möjligaste mån använda sig av redan befintlig kanalisation så långt det går. Dvs fibern dras i redan befintliga kanaler för telefoni, el och liknande. På så vis görs ett minimalt ingrepp och återställningskostnaderna blir låga.

– Om det finns luftdragna ledningar för telefoni men inga markledningar, så kan oftast samma stolpar användas för att även dra fibern. Den här metoden ger väldigt små återställnings-kostnader men är inte ett alternativ som vi på BredbandBilligt rekommenderar. Detta beror på att nedgrävda ledningar bidrar till en bättre stabilitet i nätet, eftersom luftburna ledningar påverkas av väder och vind. De flesta elbolagen har redan sjösatt projekt för att få bort luftburna ledningar, många med 2020 som slutdatum.

– Att borra upp en helt ny kanal är ett smidigt sätt som inte gör någon större åverkan på gator och trottoarer. Tillvägagångssättet är enkelt, man borrar upp ett horisontellt hål i vilket fibern kan dras igenom. Ibland går det dock inte att använda sig av denna metod då förhållandena i marken sätter stopp.

– Sista utvägen är att gräva ett dike där kanalisationen kan ske. När denna metod väljs försöker man i första hand gräva där det inte är asfalterat eller plattor lagts ut, allt för att minimera återställningskostnaderna. Måste dock grävning ske där asfalt eller plattor finns, använder man moderna spårningsmetoder för att begränsa åverkan.