Back to top

Fiber – Villafiber

Idag har ADSL varit den vanligaste typen av bredband. Det beror på att det använder sig av det redan befintliga telefonnätet. Samtidigt sker en utbyggnad av fibernätet. Fiber är betydligt snabbare och stabilare än ADSL, och vissa menar att det kommer att dominera bredbands-marknaden inom tio år. Idag är villafiber en populär tjänst som säljs av många internetleverantörer.

LeverantörInfoAvg/mån

Anslutning: 14000 kr
Bindningstid: 12 mån
Router: 800 kr
MB/s: 250-1000
Möte innan avtal: Nej
Från...
349 kr/mån

Anslutning: 17400 kr
Bindningstid: 24 mån
Router: 0 kr
MB/s: 100-1000
Möte innan avtal: Nej
Från...
199 kr/mån

Anslutning: 19900 kr
Bindningstid: Ingen
Router: 0 kr
MB/s: 100-1000
Möte innan avtal: Nej
Från...
379 kr/mån

Bredband via fiber kan idag bli dyrt, eftersom nya ledningar ofta behövs dras. Det kan också ta tid. Till stor del beror det på var man bor, lättast är det i Stockholm, där man dragit fiber till många lägenheter de senaste åren. Utbyggnaden sker till stor del inom de s.k. stadsnäten. Om du själv är intresserad av att skaffa fiber kontaktar du bolaget som dragit nätet i ditt område.

Fiber

Villafiber

När du upphandlar fiber till din villa, så kallad villafiber, är det viktigt att du tar reda på exakt hur fibern kommer dras in till ditt hus. Att gå igenom dragningen med entreprenören innan du förbinder dig till något avtal är att rekommendera. Tänk även på att kolla av med entreprenören hur mycket de står för när det gäller återställandet av eventuell uppgrävd mark. Detta är extra viktigt om kabeln måste grävas ner där det exempelvis finns en uppfart med stenplattor eller andra stensatta partier.

Fördelar gentemot ADSL

MbpsDen främsta fördelen med fiber är hastigheten. Med fiber är det möjligt att ladda ner 40 Gb på en sekund, vilket är tusen gånger snabba än ADSL. Det beror på att tekniken använder s.k. optiska fibrer, där dataöver-föringen sker med ljus. Fibrerna har en kärna av rent glas eller plast, genom vilket ljuset färdas genom reflektion mot det yttre mantelhöljet. Fibrerna är dessutom mycket tunnare än telefonnätets koppartråd, vilket gör det möjligt att bunta ihop fler fibrer. De drar mindre energi, eftersom ljussignaler inte dämpas eller förvrängs på samma sätt som elektriska signaler. Dessutom behövs bara en förstärkare på varje 100 km, jämfört med 1,5 km för telefonkablar. Slutligen är de optiska fibrerna billigare att tillverka än koppartråd. Bredbandsbolaget erbjuder fiber på 1 Gbit/s, läs mer här!

Hur drar man in fiber till fastigheten?
Det finns ett antal olika sätt att dra in fiber på till din fastighet. Här listar vi de vanligaste alternativen i den följd som är att rekommendera. Ofta går det att anlägga fiber utan att göra någon åverkan på gator eller annan planlagd bebyggelse.

– Entreprenören försöker i möjligaste mån använda sig av redan befintlig kanalisation så långt det går. Dvs fibern dras i redan befintliga kanaler för telefoni, el och liknande. På så vis görs ett minimalt ingrepp och återställningskostnaderna blir låga.

– Om det finns luftdragna ledningar för telefoni men inga markledningar, så kan oftast samma stolpar användas för att även dra fibern. Den här metoden ger väldigt små återställnings-kostnader men är inte ett alternativ som vi på BredbandBilligt rekommenderar. Detta beror på att nedgrävda ledningar bidrar till en bättre stabilitet i nätet, eftersom luftburna ledningar påverkas av väder och vind. De flesta elbolagen har redan sjösatt projekt för att få bort luftburna ledningar, många med 2020 som slutdatum.

– Att borra upp en helt ny kanal är ett smidigt sätt som inte gör någon större åverkan på gator och trottoarer. Tillvägagångssättet är enkelt, man borrar upp ett horisontellt hål i vilket fibern kan dras igenom. Ibland går det dock inte att använda sig av denna metod då förhållandena i marken sätter stopp.

– Sista utvägen är att gräva ett dike där kanalisationen kan ske. När denna metod väljs försöker man i första hand gräva där det inte är asfalterat eller plattor lagts ut, allt för att minimera återställningskostnaderna. Måste dock grävning ske där asfalt eller plattor finns, använder man moderna spårningsmetoder för att begränsa åverkan.